Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> R

PKD 2007 - sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją

Sekcja ta obejmuje szeroki zakres działalności kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych związanych z różnymi zainteresowaniami ogółu społeczeństwa, włączając występy na żywo, działalność muzeów, gry hazardowe, działalności związane ze sportem i rekreacją.

Dział: 90 - Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

KodNazwa
90.01.ZDziałalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.ZDziałalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.ZArtystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.ZDziałalność obiektów kulturalnych

Dział: 91 - Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą

KodNazwa
91.01.ADziałalność bibliotek
91.01.BDziałalność archiwów
91.02.ZDziałalność muzeów
91.03.ZDziałalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
91.04.ZDziałalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody

Dział: 92 - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi

KodNazwa
92.00.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Dział: 93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna

KodNazwa
93.11.ZDziałalność obiektów sportowych
93.12.ZDziałalność klubów sportowych
93.13.ZDziałalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem
93.21.ZDziałalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
93.29.ZPozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna