Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> P

PKD 2007 - sekcja P - Edukacja

Sekcja ta obejmuje:

 Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w podklasie 85.10.Z, na poziomie 1 w podklasie 85.20.Z, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich podklasach grupy 85.3, na poziomie 4 w podklasie 85.41.Z a na poziomach 5 i 6 w podklasach 85.42.A i 85.42.B.Dział: 85 - Edukacja

KodNazwa
85.10.ZWychowanie przedszkolne
85.20.ZSzkoły podstawowe
85.31.AGimnazja
85.31.BLicea ogólnokształcące
85.31.CLicea profilowane
85.32.ATechnika
85.32.BZasadnicze szkoły zawodowe
85.32.CSzkoły specjalne przysposabiające do pracy
85.41.ZSzkoły policealne
85.42.AZakłady kształcenia nauczycieli i kolegia pracowników służb społecznych
85.42.BSzkoły wyższe
85.51.ZPozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.ZPozaszkolne formy edukacji artystycznej
85.53.ZPozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
85.59.ANauka języków obcych
85.59.BPozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.ZDziałalność wspomagająca edukację