Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> M

PKD 2007 - sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

Sekcja ta obejmuje:Dział: 69 - Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe

KodNazwa
69.10.ZDziałalność prawnicza
69.20.ZDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Dział: 70 - Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem

KodNazwa
70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
70.21.ZStosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Dział: 71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne

KodNazwa
71.11.ZDziałalność w zakresie architektury
71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.ABadania i analizy związane z jakością żywności
71.20.BPozostałe badania i analizy techniczne

Dział: 72 - Badania naukowe i prace rozwojowe

KodNazwa
72.11.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
72.19.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
72.20.ZBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

Dział: 73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej

KodNazwa
73.11.ZDziałalność agencji reklamowych
73.12.APośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.BPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.CPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.DPośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.ZBadanie rynku i opinii publicznej

Dział: 74 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

KodNazwa
74.10.ZDziałalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.20.ZDziałalność fotograficzna
74.30.ZDziałalność związana z tłumaczeniami
74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dział: 75 - Działalność weterynaryjna

KodNazwa
75.00.ZDZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA