Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> I

PKD 2007 - sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi

Sekcja ta obejmuje:

Ilość i rodzaj usług dodatkowych ujętych w niniejszej Sekcji jest bardzo zróżnicowany.

Sekcja ta nie obejmuje:Dział: 55 - Zakwaterowanie

KodNazwa
55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
55.90.ZPozostałe zakwaterowanie

Dział: 56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem

KodNazwa
56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.10.BRuchome placówki gastronomiczne
56.21.ZPrzygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
56.29.ZPozostała usługowa działalność gastronomiczna
56.30.ZPrzygotowywanie i podawanie napojów