Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> H

PKD 2007 - sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja ta obejmuje:

Sekcja ta nie obejmuje:Dział: 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy

KodNazwa
49.10.ZTransport kolejowy pasażerski międzymiastowy
49.20.ZTransport kolejowy towarów
49.31.ZTransport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.32.ZDziałalność taksówek osobowych
49.39.ZPozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.41.ZTransport drogowy towarów
49.42.ZDziałalność usługowa związana z przeprowadzkami
49.50.ATransport rurociągami paliw gazowych
49.50.BTransport rurociągowy pozostałych towarów

Dział: 50 - Transport wodny

KodNazwa
50.10.ZTransport morski i przybrzeżny pasażerski
50.20.ZTransport morski i przybrzeżny towarów
50.30.ZTransport wodny śródlądowy pasażerski 
50.40.ZTransport wodny śródlądowy towarów

Dział: 51 - Transport lotniczy

KodNazwa
51.10.ZTransport lotniczy pasażerski
51.21.ZTransport lotniczy towarów
51.22.ZTransport kosmiczny

Dział: 52 - Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport

KodNazwa
52.10.AMagazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lądowy
52.22.ADziałalność usługowa wspomagająca transport morski
52.22.BDziałalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy
52.23.ZDziałalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
52.24.APrzeładunek towarów w portach morskich
52.24.BPrzeładunek towarów w portach śródlądowych
52.24.CPrzeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych
52.29.ADziałalność morskich agencji transportowych
52.29.BDziałalność śródlądowych agencji transportowych
52.29.CDziałalność pozostałych agencji transportowych

Dział: 53 - Działalność pocztowa i kurierska

KodNazwa
53.10.ZDziałalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
53.20.ZPozostała działalność pocztowa i kurierska