Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> E

PKD 2007 - sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

Sekcja ta obejmuje:

Produkt końcowy gospodarowania odpadami i ściekami może być przeznaczony do składowania albo stać się produktem wejściowym dla innego procesu produkcyjnego.Dział: 36 - Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

KodNazwa
36.00.ZPOBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Dział: 37 - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

KodNazwa
37.00.ZODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Dział: 38 - Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców

KodNazwa
38.11.ZZbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.12.ZZbieranie odpadów niebezpiecznych
38.21.ZObróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
38.22.ZPrzetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
38.31.ZDemontaż wyrobów zużytych
38.32.ZOdzysk surowców z materiałów segregowanych

Dział: 39 - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

KodNazwa
39.00.ZDZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI