Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> A

PKD 2007 - sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

Sekcja ta obejmuje działalności związane z:Dział: 01 - Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

KodNazwa
01.11.ZUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12.ZUprawa ryżu
01.13.ZUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14.ZUprawa trzciny cukrowej
01.15.ZUprawa tytoniu
01.16.ZUprawa roślin włóknistych
01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.21.ZUprawa winogron
01.22.ZUprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23.ZUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24.ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25.ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26.ZUprawa drzew oleistych
01.27.ZUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.ZRozmnażanie roślin
01.41.ZChów i hodowla bydła mlecznego
01.42.ZChów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.ZChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44.ZChów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45.ZChów i hodowla owiec i kóz
01.46.ZChów i hodowla świń
01.47.ZChów i hodowla drobiu
01.49.ZChów i hodowla pozostałych zwierząt
01.50.ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
01.64.ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.70.ZŁowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Dział: 02 - Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

KodNazwa
02.10.ZGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
02.20.ZPozyskiwanie drewna
02.30.ZPozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
02.40.ZDziałalność usługowa związana z leśnictwem

Dział: 03 - Rybactwo

KodNazwa
03.11.ZRybołówstwo w wodach morskich
03.12.ZRybołówstwo w wodach śródlądowych
03.21.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich
03.22.ZChów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych