Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:
PKD 2007 -> Sekcja: A -> 01.26.Z

Kod: 01.26.Z - Uprawa drzew oleistych

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce:

Podklasa ta nie obejmuje:Wszystkie kody z działu:

KodNazwa
01.11.ZUprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
01.12.ZUprawa ryżu
01.13.ZUprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
01.14.ZUprawa trzciny cukrowej
01.15.ZUprawa tytoniu
01.16.ZUprawa roślin włóknistych
01.19.ZPozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
01.21.ZUprawa winogron
01.22.ZUprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych
01.23.ZUprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych
01.24.ZUprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych
01.25.ZUprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
01.26.ZUprawa drzew oleistych
01.27.ZUprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów
01.28.ZUprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
01.29.ZUprawa pozostałych roślin wieloletnich
01.30.ZRozmnażanie roślin
01.41.ZChów i hodowla bydła mlecznego
01.42.ZChów i hodowla pozostałego bydła i bawołów
01.43.ZChów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych
01.44.ZChów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych
01.45.ZChów i hodowla owiec i kóz
01.46.ZChów i hodowla świń
01.47.ZChów i hodowla drobiu
01.49.ZChów i hodowla pozostałych zwierząt
01.50.ZUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
01.63.ZDziałalność usługowa następująca po zbiorach
01.64.ZObróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
01.70.ZŁowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową