Logo pkd.biz.pl - wyszukiwarka kodów pkd
Szukaj:

PKD 2007

W naszym serwisie wygodnie wyszukasz interesującą Cię działalność. Możesz w tym celu skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się powyżej, lub wyszukać z listy kodów.

Lista kodów PKD-2007
Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) została opracowana na podstawie Statystycznej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej NACE Rev.2 (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (Dz. Urz. UE L 393 z dnia 30.12.2006 r.,) ).
Klasyfikacja PKD jest umownie przyjętym, hierarchicznie usystematyzowanym podziałem zbioru rodzajów działalności społeczno-gospodarczej jakie realizują jednostki (podmioty gospodarcze).
PKD 2007 zachowuje pełną spójność i porównywalność metodologiczną, pojęciową, zakresową i kodową do poziomu czterech cyfr z klasyfikacją NACE Rev.2.
PKD jest szeroko stosowana w badaniach statystycznych, we wszelkich aktach prawnych odwołujących się do klasyfikacji i systemach ewidencji samych podmiotów gospodarczych oraz w rejestrach urzędowych.
W rejestrach urzędowych jednostki należy klasyfikować na najniższym poziomie PKD – na poziomie podklasy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.